Iedereen is het er over eens, goede Data Governance is essentieel. Data en data kwaliteit zijn de levensader van ieder bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Hoe krijg je dit op orde?

Hoe stel je in 8 stappen een goed model op?

1) Bepaal de scope: Bepaal de scope van uw data governance-beleid door te identificeren welke soorten data worden gedekt, welke afdelingen en belanghebbenden betrokken zijn, en welke data management processen en -praktijken worden gedekt.

2) Identificeer data-eigenaren en beheerders: Identificeer de individuen of teams die verantwoordelijk zijn voor het beheren van specifieke sets data, inclusief het definiëren van data kwaliteitsnormen, het instellen van toegangscontroles voor data en het monitoren van het gebruik van data.

3) Stel dataclassificatie vast: Stel een classificatiesysteem voor data op om te bepalen welk niveau van beveiliging en bescherming elke dataset vereist. Dit zal helpen om ervoor te zorgen dat de juiste beveiligingscontroles aanwezig zijn voor verschillende soorten data.

4) Ontwikkel data kwaliteitsnormen: Ontwikkel normen voor data-accuraatheid, volledigheid, consistentie en tijdigheid. Deze normen moeten ook data-validatie- en reinigingsprocedures beschrijven.

5) Definieer data-toegangs- en gebruiksbeleid: Definieer beleid en procedures voor data-toegang en -gebruik, inclusief wie toegang heeft tot data, hoe data kan worden gebruikt en welke beperkingen van toepassing zijn.

6) Stel data-retentie- en verwijderingsbeleid vast: Ontwikkel beleid en procedures voor data-retentie en -verwijdering om ervoor te zorgen dat data alleen wordt bewaard zolang als nodig en veilig wordt verwijderd.

7) Schets data-beveiligingsmaatregelen: Stel data-beveiligingsmaatregelen vast om te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, diefstal of misbruik van data. Dit omvat toegangscontroles, encryptie en back-up- en herstelprocedures.

8) Monitor en handhaaf beleids naleving: Monitor regelmatig de naleving van beleid en handhaaf beleid en procedures om ervoor te zorgen dat data governance-praktijken worden gevolgd.

 

Wil je meer weten over data governance? Een keer vrijblijvend hierover ¨brainstormen¨? Neem contact op! Data Kitchen is zeer ervaren in het opstellen van data governance modellen.