• darkblurbg

Data Governance

Vanuit verschillende afdelingen wordt binnen één organisatie vaak heel anders tegen data aangekeken. Data Governance zorgt er voor dat producenten, gebruikers en beheerders van data tot een gedeelde besluitvorming komen over HOE data gemanaged wordt, met andere woorden:  HOE beslissingen over data tot stand komen. Data Kitchen helpt uw Data Governance op een hoger niveau te brengen. Wij initiëren en begeleiden verbetertrajecten waarbij we naar mensen, middelen en processen kijken om blijvend meer waarde uit uw data te halen. (Meer: Project Data Governance bij Boskalis)

Privacy Deep Scan

Data Governance hangt nauw samen met de bescherming van persoonsgegevens. Wij bieden daarom een Privacy Deep Scan: Een objectieve, volledig dekkende meting op meer dan 1600 meetpunten. De scan levert niet alleen een rapportage op, maar benoemt ook zeer concrete maatregelen om uw compliancy verder te verhogen. Met de uitvoering van de Privacy Deep Scan (Meer: Productinformatie Privacy Deep Scan) toont u bovendien aan dat u maatregelen neemt in het kader van de GDPR / APV.

DAMA-DMBOK trainingen

Data Governance projecten voeren wij vaak uit op basis van de Data Management Body of Knowledge (DMBOK) van de Data Management Association International (DAMA). Dit is een raamwerk van 11 kennisgebieden op basis waarvan data gemanaged wordt.

Basis voor een Data Driven organisatie die controle over haar data wil/moet hebben:

  • ondersteuning bij informatie gedreven beslissingen en 
  • om compliant aan wetgeving te zijn.

In onze training geven we een introductie op het raamwerk van DAMA-DMBOK en leren we dit toe te passen in de praktijk. De training is tevens een goede voorbereiding op het CDMP examen van DAMA International. U kunt deelnemen aan de Open Trainingen, natuurlijk verzorgen wij ook In Company Trainingen.

De investering voor deze tweedaagse Open Training bedraagt € 1.395 per deelnemer.

Voor de In-Companytrainingen wordt op de investering per deelnemer korting gegeven:
Bij 2 - 5 deelnemers bedraagt de korting 10% per deelnemer
Bij 6 - 10 deelnemers bedraagt de korting 20% per deelnemer.

Data Quality

Maak uw data fit for use! Waar u uw data ook voor inzet: het werkt alleen als de data Accuraat, Correct, Compleet, en Uniek is (ACCU). Wij leveren oplossingen die uw Data Quality eenmalig op orde brengen of blijvend op niveau houden door inzet van DQ-monitoring. Dit zullen altijd maatwerkoplossingen zijn. Neem contact met ons op om eens over de mogelijkheden voor uw specifieke situatie te sparren. 

Data Levering

Complete data is een voorwaarde voor een goede bedrijfsvoering. Om uw data compleet te maken kunt u deze laten verrijken: dan worden ontbrekende contactelementen (NAWT) aan bestaande records toegevoegd. Uiteraard kunnen ook complete B2C en B2B doelgroep bestanden via Data Kitchen ingekocht worden. Afhankelijk van uw doelstellingen gaan wij op zoek naar de beste B2B of B2C data.

We leveren tevens de Postcode Base: Een referentietabel met alle up to date adressen en postcodes van Nederland. Deze tabel is ook als webservice leverbaar (Meer: Productinformatie Postcode Base) Of bekijk een project (Meer: Project Postcode Base voor Jantje Beton) 

Data Intelligence

Dit is het vakgebied dat inzicht en informatie uit data haalt, deze doorvertaalt naar advies en ten slotte de acties evalueert. Daarbij kan het gaan om vragen als: Waar kan ik mijn folder het best verspreiden? (Meer: Project Voorspelmodel voor ADO Den Haag). Welke prospects kan ik het best benaderen? (Meer: Project Look-alikes voor Gold Design Juweliers) Welke klanten dreigen weg te lopen? Of hoe zien mijn verzorgingsgebieden er uit en hoe houd ik daar controle over?