Wat is DAMA-DMBOK?
The Data Management Association International (DAMA) promoot wereldwijd het vakgebied data management en biedt data management professionals een centrale plek waar zij kennis kunnen halen.
DAMA ontwikkelde op basis van een raamwerk met 11 kennisgebieden een Data Management Body of Knowledge (DMBOK), met als doel:

 • Het voorzien in een gemeenschappelijk begrippenkader van data management kennis
 • Het standaardiseren van termen en hun betekenis voor data management professionals
 • Het definiëren van werkzaamheden voor data management professionals
 • Het voorzien in een basis voor Data Maturity Assessment

Centraal in het DMBOK framework staat de Data Governance.

Wat is Data Governance?
Onder Data Governance valt alles wat er komt kijken bij het inrichten van een organisatie rondom data management om “in control” te zijn over de data die een organisatie bezit. Daarmee krijgt een organisatie handvatten om de Data Governance in te richten. Een organisatie is zich er meestal al van bewust dat informatie enorm belangrijk is, maar daarmee weten ze nog niet welke activiteiten ze moeten opstarten om een governance in te richten om de data ''Fit for Use'' te krijgen (Data Quality) en bescherming van de data (Security) te optimaliseren. In de DMBOK staan de data management activiteiten benoemd die ertoe leiden dat Data Governance daadwerkelijk inhoud krijgt.

DMBOK gaat ver in het aangeven wat er nu precies moet worden gedaan bij de data management activiteiten. Het geeft een compleet overzicht van de deliverables die uit een activiteit moeten komen, wie verantwoordelijk (rollen) is voor de deliverables, wie approval moet geven en bij wie informatie moet worden gehaald.

Wat kost een training DAMA-DMBOK?
De kosten voor 2 trainingsdagen (inclusief lunch) bedragen € 1.395 p.p. voor de Open Training bij Data Kitchen op locatie Voorschoten. We kunnen ook een tweedaagse In-company-training aanbieden. Dan volgt er een intakegesprek; hierbij staat het bepalen van maatwerkprogramma en de doelstellingen van uw bedrijf/organisatie centraal.

Wat weet ik na de training DAMA-DMBOK?
Na deze trainingsdagen hebben alle deelnemers een gedeeld beeld van het Data Governance vakgebied en het DAMA-DMBOK framework. Daarnaast hebben zij handvatten om de Data Management-organisatie te challengen/onderzoeken/toetsen.

Hoe ziet de training eruit?
Deze training bestaat uit theorie, aangevuld met praktijk voorbeelden, best Practices en eventueel een examentraining. Data Kitchen geeft de tweedaagse training waarbij de indeling, als volgt is:

 • Korte introductie/ kennismaking/ doelstellingen
 • Belang van Data
 • Organiseren van Data/ inrichten Data Governance/ gebruik raamwerk
 • DAMA International en DAMA-DMBOK
 • De 11 kennisgebieden van DAMA-DMBOK met Praktijkvoorbeelden en Best Practices per kennisgebied toegespitst op de doelstellingen van uw organisatie
 • Na elk kennisgebied worden er voorbeeld-examenvragen gedeeld en besproken.

Aanvullend bereiden we de deelnemers voor op het CDMP (Certified Data Management Professional) examen van DAMA door een, door DAMA uitgegeven, Practice Exam pakket van ca 50 vragen in de training op te nemen.

Voor wie is de training DAMA-DMBOK interessant?
Voor iedereen in de organisatie met een data management -functie of -rol is DMBOK interessant omdat het een brugfunctie creëert tussen Business en IT. In dit IT-werkveld is het goed om inzicht te hebben of werkelijk alle relevante activiteiten worden uitgevoerd en of deze voldoen aan de wensen van de Business. Daarnaast is het goed als controlemiddel of inderdaad de juiste partijen bij iedere activiteit betrokken zijn.

Hoe kan ik mij inschrijven voor een training DAMA-DMBOK?
Op de homepagina staan de data voor de Open Trainingen. Voor In company trainingen plannen we in overleg de trainingsdata. In beide gevallen kunt u voor inschrijven een email sturen naar Astrid Rosdorff (astrid@datakitchen.nl)

Waarom zou ik de training bij Data Kitchen volgen?
Data Kitchen heeft als een van de eerste organisaties de training ontwikkeld op de vernieuwde DMBOK en onderdelen van de training met DAMA Nederland opgezet. Het voordeel van de training van Data Kitchen is vooral de kennis die wij op dit vakgebied hebben, gecombineerd met onze praktijkervaring bij het inrichten van Data Governance en Data Management bij grote organisaties/multinationals.

Ook zijn wij de eerste organisatie die de DMBOK training waardeert met PE-punten. Data Kitchen werkt strikt conform de Nederlandse- en Europese wetgeving en houdt zich met betrekking tot de bescherming en verwerking van persoonsgegevens aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

Wat kun je na afloop van de training?
Na het voltooien van de training heb je inzicht en begrip over:

 • hoe het DMBOK framework is gestructureerd en hoe de verschillende onderdelen van het framework met elkaar samenhangen.
 • wat de uitgangspunten zijn voor het opzetten en implementeren van een datamanagement programma, alsook voor het creëren van een datamanagementstrategie, het ontwikkelen van beleid, procedures en het uitvoeren van audits.
 • hoe je de kwaliteit van data kunt meten en verbeteren, inclusief het bepalen van de juistheid, volledigheid, consistentie en tijdigheid van data.
 • de uitgangspunten over hoe je databeveiliging zou kunnen implementeren en risico's kunt beperken, inclusief het identificeren en beheren van bedreigingen voor gegevensbeveiliging en het opstellen van een crisisresponsplan.
 • hoe je de waarde van data kunt maximaliseren, inclusief het gebruik van data-analyse om inzicht te krijgen in de bedrijfsprestaties en het identificeren van nieuwe kansen voor groei en ontwikkeling.
 • de concepten en terminologie van DAMA-DMBOK om effectief te communiceren met andere professionals in het databeheerveld.