• darkblurbg

Datadriven werken


Data driven, oftewel datagedreven werken, is niet meer weg te denken uit de moderne bedrijfsvoering en is een van de hoofddoelen van data management.

Over de hele breedte van een organisatie zoveel mogelijk beslissingen nemen puur op basis van feiten en cijfers, dat is data driven werken. Meer kennis en inzicht op basis van data stelt je namelijk in staat om beter solide beslissingen te nemen en neemt daarnaast meer risico weg. Maar dat die data er is, wil nog niet zeggen dat je er iets mee kunt. Want wat ga je nu precies doen met die enorme zee aan informatie? En hoe zet je die om naar een stuurmiddel voor je beslissingen en bedrijfsprocessen?

En datagedreven werken is echter meer dan alleen de juiste data uit je systemen kunnen halen. De transitie naar datagedreven werken brengt ook organisatieverandering met zich mee; enerzijds om de verantwoordelijkheid op de juiste plek onder te brengen, maar soms ook omdat het verstandig kan zijn de specifieke technische uitvoering of ondersteuning uit te besteden.

Een datagedreven werkwijze zorgt ervoor dat je sneller weet wanneer iets goed of juist niet goed gaat. Hierdoor is het mogelijk om sneller aan de knoppen te draaien om veranderingen teweeg te brengen. En niet alleen dat maar je weet ook nog eens aan welke knoppen je het beste kunt draaien voor het gewenste resultaat.

Als je actief bent in de wereld van datamanagement, data intelligence en metadata is het belangrijk de processen, begrippen en procedures binnen datamanagement goed te begrijpen. Datakitchen helpt je daarbij. Wij geven een uitgebreide DAMA-DMBOK training, waarbij je je kennis en vaardigheden binnen het vak datamanagement nog verder ontwikkeld en professionaliseert