• darkblurbg

Master data management

Master Data Management (MDM) is het essentiële proces van het managen, centraliseren, ordenen, categoriseren, lokaliseren, synchroniseren en verrijken van master data conform je verkoop-, marketing- en operationele bedrijfsstrategieën.

Wat eenvoudiger geformuleerd, Master data management is gericht op het zo goed mogelijk beheren van de belangrijkste data in het bedrijf, bijvoorbeeld over klanten, leveranciers of producten. Deze master data of stamdata komt voor in verschillende systemen. Eenduidigheid van deze gegevens is belangrijk, omdat u alleen dan zeker weet dat het altijd over hetzelfde gaat. 

Wat is een master data?

Onder masterdata verstaan we die ene unieke bron van gemeenschappelijke gegevens. Maar er zijn veel verschillende soorten masterdata. Vaak komen gegevens op meerdere plekken in het bedrijf voor en worden deze gegevens opgeslagen in verschillende systemen zonder enige koppeling of standaardisering

Master data kan bestaan uit informatie over producten, klanten, leveranciers, locaties en activa, naast alle informatiebronnen die uw business stimuleren.

Master data bestaat uit de belangrijkste gegevens over mensen, plaatsen en dingen, die voor een optimaal bedrijfsproces cruciaal zijn. Master data management (MDM) richt zich op het beheer van deze master data, die ook aangeduid wordt als brondata of stamdata. Master data is aanwezig in de verschillende applicaties die u gebruikt. Denk aan de software en databases voor CRM, administratie, logistiek of productie. Om de communicatie en samenwerking tussen deze applicaties mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat de master data eenduidig is en met elkaar in verband kan worden gebracht. Met een goede oplossing voor master data management wordt dat doel bereikt. Zeker in grote en complexe organisaties is het noodzakelijk om te streven naar originele en eenduidige data.

MDM is dan ook praktisch onmisbaar in grote ondernemingen en in bedrijven die groeien, waardoor het aantal applicaties, gegevens en eindgebruikers toeneemt. Omdat MDM oplossingen steeds toegankelijker worden voor kleinere organisaties, profiteren ook zij in toenemende mate van de voordelen van master data management.

Ben je actief in de wereld van datamanagement? Wil je meer weten over MDM? 

Datakitchen helpt je daarbij. Wij geven een uitgebreide DAMA-DMBOK training, waarbij je je kennis en vaardigheden binnen het vak datamanagement nog verder ontwikkeld en professionaliseert