• darkblurbg

Data Governance: Data Glossary voor Boskalis

Boskalis zet in op hoogste efficiency door proces en data standaardisatie.

Vraag:

Hoe komt Boskalis tot eenduidigheid in projectrapportages?

Situatie:

Boskalis is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren en inland infra en offshore energie. Boskalis concentreert zich op projecten in de markt voor energie en de markt voor havens. Er werken circa 8.500 medewerkers die voor klanten actief zijn in meer dan 75 landen, verspreid over zes werelddelen. De veelzijdige vloot bestaat uit 1.000 schepen en werktuigen.

Boskalis is een projectorganisatie bij uitstek. Elke opdracht wordt als een project georganiseerd en aangestuurd. Boskalis heeft daarbij behoefte projecten beter met elkaar te kunnen vergelijken en rapportages te standaardiseren om zo meer grip te krijgen op de projectorganisaties en zo mogelijke efficiency verder te verhogen.

Oplossing: 

Data Kitchen werkt samen met partner Cmotions aan een Data Glossary. Dit is een lijst met een exacte omschrijving van de datacomponenten die in elk project terug te vinden zijn. Op basis van de termen uit de glossary kan uiteindelijk een datamodel opgesteld worden. De Data Glossary wordt samengesteld op basis van een groot aantal gesprekken met projectexperts. De Data Glossary is een van de meest essentiële onderdelen van een Data Governance plan. Zonder een eenduidige terminologie kan immers een gedeelde besluitvorming, dat het kenmerk is van Data Governance, nooit tot stand komen.  

Resultaat:

Dit project loopt nog. Het enthousiasme bij diverse stakeholders is groot. Zij hebben vaak een zeer helder beeld waaruit rapportages zouden moeten bestaan. Door gebruik te maken van een gemeenschappelijk begrippenkader verlopen de gesprekken tussen de stakeholders bijzonder efficiënt, wordt de kans op misverstanden geminimaliseerd en wordt de kans op rework achteraf fors verkleind.