• darkblurbg

Datamanagement

Data management staat meer dan ooit in de belangstelling. Datamanagement is dan ook heel belangrijk. De hoeveelheid data binnen een bedrijf neemt alleen maar toe. En daarmee de behoefte om daar op een effectieve en efficiënte wijze gebruik van te maken zodat de beste datagedreven beslissingen kunnen worden genomen. Hoe beter men in staat is data op een goede manier te gebruiken, des te groter zijn de voordelen die je ermee kunt behalen.
Is data management belangrijk voor het bedrijf? Hieronder een paar vragen:

 • Neemt u al uw beslissing op basis van zoveel mogelijk beschikbare gegevens?
 • Bent u altijd overtuigd van de actualiteit en betrouwbaarheid van uw data?
 • Is data altijd beschikbaar op het moment dat deze binnen uw organisatie nodig is?
 • Weet u welke informatie er in uw organisatie beschikbaar is?
 • Zijn er klachten in uw organisatie over de beschikbaarheid van data?
 • Voldoet u aan alle regelgeving met betrekking tot privacygevoelige data?
 • Combineert u klantdata en marktgegevens bij het nemen van strategische beslissingen?
 • Wat kunnen de gevolgen zijn als u conclusies trekt op basis van onbetrouwbare data?
 • Hoe weet u dat de data die u gebruikt altijd juist is?
 • Is de veiligheid van uw data gegarandeerd?
 • Zijn er bedrijven in uw branche die concurrentievoordeel halen uit hun databeheer?

Datamanagement is voor ieder bedrijf belangrijk. Het doel van data management is het onderhouden, actualiseren, beheren en beveiligen van data. Hiervoor worden gegevensbestanden gecontroleerd op het voldoen aan de business requirements waarbij afwijkingen en mutaties zo nodig worden gecorrigeerd en aangepast. Met nieuwe en aanvullende data uit externe en interne bronnen worden bestaande bestanden verrijkt. Dankzij koppelingen met externe bestanden kan het actueel houden van data steeds vaker geautomatiseerd worden. Het uiteindelijke doel van data management is om ervoor te zorgen dat de aanwezige data compleet, betrouwbaar en op tijd beschikbaar is voor toepassingen die van die data gebruik maken.Als je actief bent in de wereld van datamanagement en data quality is het belangrijk de processen, begrippen en procedures binnen datamanagement goed te begrijpen. Datakitchen helpt je daarbij. Wij geven een uitgebreide DAMA-DMBOK training, waarbij je je kennis en vaardigheden binnen het vak datamanagement nog verder ontwikkeld en professionaliseert