• darkblurbg

Data Intelligence: Voorspelmodel voor ADO Den Haag

ADO Den Haag verkoopt meer seizoenkaarten op basis van Voorspelmodel.

Vraag:

Hoe kan ADO Den Haag met een kleiner marketingbudget meer seizoenkaarten verkopen?

Situatie:

ADO Den Haag heeft een grote database met mensen die geinteresseerd zijn in de voetbalclub. Dit kan varieren van mensen die ooit een e-mail adres achtergelaten hebben tot personen die ooit een skybox gehuurd hebben. Kortom: De database is opgebouwd uit personen die ooit, op welke manier dan ook contact hebben gehad met ADO. Acties op basis van random samples uit de database hadden onvoldoende resultaat en waren daarom kostbaar.

Oplossing:

Op basis van eigen data in combinatie met externe data identificeerde Data Kitchen uit de Fanbase de hot prospects voor een seizoenkaart. Op basis van het model ontvingen verschillende target groepen een persoonlijke boodschap, die zeer positief beoordeeld werd.  

Resultaat:

Er werd een voorspelmodel gebouwd waarmee met een verlaagd marketingbudget meer seizoenkaarten verkocht werden en er zelfs budget overbleef voor extra wervingsacties.