• darkblurbg

Data Levering: Look-alikes voor Gold Design juweliers

10 Gold Design juweliers verspreiden op de meest effectieve wijze hun luxe brochure.

Vraag:

Hoe kunnen 10 high end Gold Design juweliers het best een luxe en kostbare brochure geadresseerd verzenden? 

Situatie:

De 10 juweliers bezitten ieder een eigen klantbestand van wisselende kwaliteit. Deze bestanden zijn opgeschoond. Op basis van de opgeschoonde bestanden werd er in combinatie met externe kenmerken per juwelier een klantprofiel opgesteld. Tevens werden met behulp van een klantherkomst analyse de 10 verzorgingsgebieden in kaart gebracht.

Oplossing:

Op basis van het klantprofiel werden in elk verzorgingsgebied de look-alikes geselecteerd. Dit zijn personen die zeer sterk lijken op de eerder opgestelde klantprofielen. De Look-alike selectie werd ontdubbeld op de klantbestanden van de juweliers. De Data Levering bestond uit 10 netto adresbestanden. Postbedrijf Sandd zorgde tegen een aantrekkelijk tarief voor de bezorging van de brochures.  

Resultaat:

In de weken na de actie was er bij meer dan de helft van de juweliers een toegenomen omzet merkbaar. De juweliers ontvingen in de winkel ook veel positieve reacties op de brochure. Gold Design beschouwt de actie als succesvol en overweegt een herhaling van de Data Levering.