• darkblurbg

Data Kitchen in Od Magazine

Gepubliceerd op: 09-05-2018

Kwaliteit van Big Data: Maakt het verschil voor de kwaliteitsborging of data 'Small' of 'Big' zijn? Wat datakwaliteit is, verschilt sterk per organisatie en het doel wat bereikt moet worden. Verder is het te realiseren kwaliteitsniveau afhankelijk van de prioriteiten en de mensen en middelen waarover een organisatie beschikt. Data Kitchen in Od Magazine (Overheids Documentatie)

Kwaliteit van Big Data: Od Magazine, Jaargang 72, april 2018 #3