• darkblurbg

Op deze pagina vindt u nieuws over data en Data Kitchen. Hier kunt u ook onze whitepapers terugvinden. 

Data Governance* is een changeprogramma

Data Governance* is een changeprogramma

Een Data Governance programma is een lange termijn commitment om tot duurzame organisatieverbetering te komen. Hoe groter de verbetercapaciteit van een organisatie, hoe groter de kans op succes van het Data Governance programma. De kans op succes blijkt goed voorspelbaar te zijn.

Data Management training ontvangt PE accreditatie

Data Management training ontvangt PE accreditatie

De training Data Management van Data Kitchen is PE geaccrediteerd. PE staat voor permanente educatie voor accountants (AA & RA). Audit en adviesburaeu op het gebied van Finance en de I van IT The Perfect Fit waardeert de training met 7 PE punten.

Story Mining leeft bij bedrijfsleven, overheid en wetenschap

Story Mining leeft bij bedrijfsleven, overheid en wetenschap

Het consortium The Data Tales organiseerde op 23 november een kennissessie: 'Van Data Mining naar Story Mining'. The Data Tales doet interdisciplinair en praktijkgericht onderzoek naar de kansen en de risico's van gecombineerde data-analysetechnieken. De collegezaal van de Hogeschool Utrecht (HU) was goed gevuld met experts op het gebied van interactie tussen individu en organisatie. Zij wilden graag meer weten over de resultaten tot nu toe en gingen volop de discussie aan met leden van het cons

Van Data Mining naar Story Mining

Van Data Mining naar Story Mining

The Data Tales doet interdisciplinair en praktijkgericht onderzoek naar de kansen en risico's van gecombineerde data-analysetechnieken. Op 23 november presenteert dit onderzoeksconsortium op de Hoge School van Utrecht (10.00-13.00 uur) de eerste resultaten. Ook meer weten over de rol van emoties, meningen en motivaties in de Customer Journey? Schrijf dan nu alvast in!

Data Experts worstelen met de organisatie van Data en Technologie

Data Experts worstelen met de organisatie van Data en Technologie

Met de organisatie van een kennissessie over de balans tussen Data Governance en Technologie op 21 juni jl. hebben Information Builders en Data Kitchen een onderwerp aangesneden dat volop leeft in de data wereld. Dit bleek niet alleen uit de vele aanmeldingen voor deze sessie maar ook uit het grote aantal praktijkvragen uit het publiek.

Leger des Heils brengt data onderhoud onder bij Data Kitchen

Leger des Heils brengt data onderhoud onder bij Data Kitchen

Data Kitchen sluit wederom een overeenkomst met een goede doelen organisatie voor een Data Quality traject. De data base van Legers des Heils wordt geschoond, waarna bekeken wordt hoe op de lange termijn de Data Quality gegarandeerd kan worden. Leger des Heils kiest voor Data Kitchen vanwege de jarenlange ervaring in Data Quality projecten. De kwaliteit van de referentiebestanden in combinatie met de speciale Goede doelen tarieven gaven tenslotte de doorslag.

De balans tussen Technologie en Data Governance

De balans tussen Technologie en Data Governance

Hoort u ook steeds vaker dat Data Governance belangrijk is voor uw organisatie? Maar heeft u nog geen handvatten om dit effectief op te zetten? En welke rol speelt Technologie bij een goede Data Governance? Information Builders en Data Kitchen organiseren een kennissessie over de balans tussen Technologie en Data Governance, waarbij wij onze ervaringen uit de praktijk met u delen.

Data Kitchen in Od Magazine

Data Kitchen in Od Magazine

Kwaliteit van Big Data: Maakt het verschil voor de kwaliteitsborging of data 'Small' of 'Big' zijn? Wat datakwaliteit is, verschilt sterk per organisatie en het doel wat bereikt moet worden. Verder is het te realiseren kwaliteitsniveau afhankelijk van de prioriteiten en de mensen en middelen waarover een organisatie beschikt. Data Kitchen in Od Magazine (Overheids Documentatie)

Privacy Deep Scan toont de GDPR maatregelen die u nog moet nemen

Privacy Deep Scan toont de GDPR maatregelen die u nog moet nemen

Wilt u weten hoe ver u bent met de implementatie van GDPR/ AVG maatregelen? En belangrijker nog: Wilt u weten welke maatregelen u nog zou moeten treffen? Laat een Privacy Deep Scan uitvoeren! Dit is een objectieve, volledig dekkende meting op meer dan 1600 meetpunten en is gericht op continue verbetering. Het is daarmee het middel om aan te tonen dat u compliant bent. De uitgebreide rapportage bestaat onder andere uit een Privacy Maturity Index, een AVG/ GDPR compliance matrix en een lijst met

Een gedeeld begrip van het DAMA-DMBOK raamwerk is de eerste stap in effectief Data Management.

Een gedeeld begrip van het DAMA-DMBOK raamwerk is de eerste stap in effectief Data Management.

Data Management staat zeer hoog op de agenda van het top management van grotere bedrijven in Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek van Management Events. In de dagelijkse praktijk van Data Kitchen merken wij dat er steeds meer behoefte is aan kennis van Data Management. Dit is niet verwonderlijk gezien het feit dat steeds meer bedrijven data als een asset beschouwen. De hoeveelheid data die organisaties vasthouden en onderling uitwisselen groeit in hoog tempo. De nieuwe privacy wetgeving AVG, ook wel Europese Privacy verordening genoemd, die vanaf mei 2018 gehandhaafd wordt, speelt ook een rol bij de toegenomen aandacht voor Data Management.

Maximale Data Quality in 4 stappen

Maximale Data Quality in 4 stappen

Een veel gehoorde klacht bij onze klanten: “Wij kunnen geen goede analyses maken en al helemaal niet profiteren van het onbenut potentieel dat in onze data besloten ligt. Onze data is niet betrouwbaar of onvolledig. Kortom we hebben een probleem met onze Data Quality en we missen de kennis en kunde om dit probleem aan te pakken. Bovendien kunnen we nu onmogelijk mensen vrijmaken om dit voor eens en altijd op te lossen.”

Data Kitchen en Information Builders gaan partnerschap aan

Data Kitchen en Information Builders gaan partnerschap aan

In januari van dit jaar is Data Kitchen met Information Builders een partnership aangegaan. Samen met Information Builders gaat Data Kitchen klantevents organiseren waarin het belang van en met name best practices en oplossingen rondom Data Governance en Data Quality besproken en gedeeld worden. Data experts gaan met elkaar rond de tafel waarbij Information Builders vanuit de techniek data vraagstukken belicht en Data Kitchen gesprekspartner is op het gebied van Data Governance.

AVG biedt groeikansen

AVG biedt groeikansen

Door de overvloedige berichtgeving in de media weet u waarschijnlijk dat de General Data Protection Regulation (GDPR) ofwel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht wordt. In veel van die berichtgeving worden horrorscenario’s geschetst: Er zouden vergaande maatregelen nodig zijn om torenhoge boetes te voorkomen. Hoe de nieuwe wetgeving uitpakt, valt nog te bezien. Feit is wel dat de AVG meer van u vraagt dan de oude privacy regels.