• darkblurbg

Een gedeeld begrip van het DAMA-DMBOK raamwerk is de eerste stap in effectief Data Management.

Gepubliceerd op: 30-03-2018

Data Management staat zeer hoog op de agenda van het top management van grotere bedrijven in Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek van Management Events. In de dagelijkse praktijk van Data Kitchen merken wij dat er steeds meer behoefte is aan kennis van Data Management. Dit is niet verwonderlijk gezien het feit dat steeds meer bedrijven data als een asset beschouwen. De hoeveelheid data die organisaties vasthouden en onderling uitwisselen groeit in hoog tempo. De nieuwe privacy wetgeving AVG

Een onderzoek van Information Builders geeft aan dat er in 58% van de bedrijven onvoldoende vertrouwen is in de kwaliteit van de eigen data. Organisaties waar dat het geval is, kunnen in onvoldoende mate hun data gebruiken om daar operationele en strategische beslissingen op te  baseren. Kortom: Genoeg redenen om Data Management niet alleen op de agenda van de directie te plaatsen maar hier vooral ook in te investeren.   

Maar waar te beginnen? Het silo-denken is nog alom vertegenwoordigd: We laten anderen niet zo maar aan de haal gaan met onze data die vaak met veel pijn en moeite verzameld en voor specifieke toepassingen vastgelegd is. Commercie stelt nu eenmaal andere eisen aan data dan de Database Manager, die op zijn beurt weer anders tegen data aankijkt dan een ICT functionaris of een jurist. Uit hetzelfde onderzoek van Information Builders wordt duidelijk dat juist het ontbreken van een gezamenlijk kader effectief Data Management in de weg staat. 

Om in een gemeenschappelijk begrippenkader te voorzien publiceerde The Data Management Association (DAMA) in 2009 voor het eerst “The Guide to The Data Management Body of Knowledge (DAMA-DMBOK)”. Dit is een framework waaraan door een groot aantal dataprofessionals meer dan 4 jaar gewerkt is. In de eerste versie bestaat het framework uit 10 Data Management functies. In een tweede versie is daar het kennisgebied Data Integration & Interoperability aan toegevoegd. In de nieuwste versie heeft een verschuiving plaatsgevonden van 10 Data Management functies naar 11 kennisgebieden. 

Daarmee is onderstaande “DAMA-DMBOK2 Guide Knowledge Area Wheel” ontstaan. In het hart van Data Management ligt Data Governance. Data Governance is onder andere bepalend voor de data strategie, het beleid, de te gebruiken standaarden en de projecten en issues die opgepakt worden.

Een cruciaal onderdeel van Data Governance is het bepalen van de rollen en verantwoordelijkheden in de processen die in ieder van de kennisgebieden plaatsvinden: Het is de verbindende schakel tussen de kennisgebieden. Shared Decision making is dan ook hèt kenmerk van Data Governance.   

Met de publicatie van DAMA-DMBOK2 verandert er niets aan de doelstellingen van het framework. Het voorziet vooral in de volgende zaken met betrekking tot het organiseren van Data Management binnen een organisatie:

 • Standaard definities
 • Guiding principles
 • Good Practices
 • Scope en afbakening per kennisgebied
 • Gemeenschappelijke issues (tussen kennisgebieden)-
 • Een uitgebreide literatuurlijst voor verdere studie

Kort gezegd: Het framework heeft als doel consensus te creëren over het wat, wie en waarom van Data Management en de verschillende kennisgebieden.

 DAMA-DMBOK2 Guide Knowledge Area Wheel

Thema’s als Data Stewardship, Data Quality  en Data Integration werden in de eerste versie nog als terugkerende thema’s in elk van de kennisgebieden benoemd. Daarbij was Data Quality ook al een afzonderlijk kennisgebied. Met het groeiend aantal data, bronnen en systemen dat binnen organisaties gebruikt wordt, is het logisch dat Data Integration en Interoperability nu ook een afzonderlijk kennisgebied is geworden.

Deze toevoeging geeft aan dat het vakgebied van Data Management volop in beweging is en zal blijven groeien. DAMA-DMBOK2 moet niet beschouwd worden als de complete autoriteit op de verschillende kennisgebieden maar moedigt discussies over de verschillende onderwerpen juist aan. Verder is het goed te bedenken dat DAMA-DMBOK2 zich nadrukkelijk verre houdt van de implementatie van het framework en niet beschouwd moet worden als een “How to” boek.

DAMA geeft zelf aan waar het framework dan wel voor gebruikt kan worden:

 • Het informeren van een breed publiek over de aard en het belang van Data Management
 • Het vergroten van consensus binnen de Data Management gemeenschap
 • Het formuleren en begrijpelijk maken van verantwoordelijkheden van datastewards, -eigenaren en -professionals
 • Het voorzien in een basis voor assessment met betrekking tot effectiviteit en volwassenheid van Data Management
 • Het richting geven aan implementatie- en verbetertrajecten binnen de verschillende kennisgebieden
 • Het opleiden van alle betrokkenen in de diverse kennisgebieden
 • Een kader bieden bij het formuleren van de Enterprise Data Strategie

In onze dagelijkse praktijk merken wij dat in discussies over Data Management tussen verschillende data professionals DAMA-DMBOK inderdaad het raamwerk biedt waardoor men elkaars processen, begrippen en procedures veel beter gaat begrijpen.

Het is niet voor niets dat bij de behandeling van elk kennisgebied, DAMA er op hamert dat het goed begrijpen van de toepassingen waar data overal voor gebruikt wordt het uitgangspunt moet zijn om het Data Management op te zetten of te verbeteren.      

Daarmee is data niet alleen de verantwoordelijkheid van de “business” en al helemaal niet van ICT. Data is en blijft een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij DAMA-DMBOK alle betrokken dataprofessionals een onmisbaar framework biedt om dezelfde taal te kunnen spreken. In die zin is een gedeeld begrip van het DAMA-DMBOK framework de eerste stap in effectief Data Management.