• darkblurbg

Privacy Deep Scan toont de GDPR maatregelen die u nog moet nemen

Gepubliceerd op: 03-04-2018

Wilt u weten hoe ver u bent met de implementatie van GDPR/ AVG maatregelen? En belangrijker nog: Wilt u weten welke maatregelen u nog zou moeten treffen? Laat een Privacy Deep Scan uitvoeren! Dit is een objectieve, volledig dekkende meting op meer dan 1600 meetpunten en is gericht op continue verbetering. Het is daarmee het middel om aan te tonen dat u compliant bent. De uitgebreide rapportage bestaat onder andere uit een Privacy Maturity Index, een AVG/ GDPR compliance matrix en een lijst met

De Privacy Deep Scan is ontwikkeld door juristencollectief MyPrivacy Solutions. Het is een webbased tool met ruim 1600 meetpunten en is gebaseerd op het principe dat eerst inzicht moet worden verkregen in de risico's die met verwerking van persoonsgegevens samenhangen om deze vervolgens te kunnen verbeteren.

Belangrijke uitgangspunten van de Privacy Deep Scan zijn:

  1. Inzage geven in de huidige situatie waarbij het gebruik van persoonlijke gegevens en de  informatiebeveiliging centraal staan;
  2. Inzicht geven in hoeverre wordt voldaan aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
  3. Een positionering van de organisatie aan te brengen ten opzichte van de Privacy Maturity Index, welke in de toekomst gebruikt kan worden om het verbeteringsproces te blijven volgen;
  4. Richting geven aan het verbetringsproces door de gebieden aan te wijzen waar verbetering mogelijk is met de focus op:
  • Risicobeperking en bedrijfscontinuïteit
  • Procesaanpassingen
  • Verbeterde transparantie en communicatie
  • Voldoen aan wetgeving
  • Realiseren van concurrentievoordelen

Data Kitchen begeleidt de Privacy Deep Scan. De scan wordt samen met de belangrijkste stakeholders binnen de organisatie doorlopen en neemt zo'n 4 tot 5 uur in beslag (Meer: Productinformatie Privacy Deep Scan).  

Daarnaast bieden we de Privacy Compliance Scan: Dit is een minder uitgebreide scan, waarmee u de exacte compliance vaststelt en Privacy risico's in kaart brengt (Meer: Productinformatie Compliance Scan)