• darkblurbg

DAMA-DMBOK Training: Vitens Customer Contact

Efficiëntere Customer Contact van Waterbedrijf Vitens door inzet Data Management framework.

Vraag

Waterbedrijf Vitens heeft behoefte aan een Data Governance Plan om diverse data initiatieven op elkaar af te stemmen.

Situatie:

Binnen de stafafdelingen van Vitens wordt de waarde van data onderkend. Met name binnen de afdeling Customer Contact leeft de overtuiging dat er veel meer informatie uit de bestaande data gehaald kan worden die in te zetten is om de efficiency en effectiviteit van de eigen afdeling verder te verhogen om zo klanten nog beter te bedienen. Innovatie staat hoog op de agenda. Omdat meerdere staforganisaties data als speerpunt benoemd hebben, wil Vitens naar een integraal Data Plan.

Oplossing:

Data Kitchen introduceerde bij Vitens het DAMA-DMBOK raamwerk. Daarmee ontstaat een gezamenlijke terminologie en een gedeelde visie op het bestaande data landschap. Het is tevens de basis voor een Data Maturity Scan waarmee de belangrijkste data issues geïnventariseerd worden. Vervolgens kan met diverse root cause analyses de oorzaak van deze issues achterhaald worden. Deze oorzaken worden geordend en gerubriceerd. Daarmee is een zeer sterk fundament van een Data Governance plan gelegd.

Resultaat:

Momenteel loopt het project nog bij Vitens. Er is inmiddels echter een sense of urgency ontstaan om te komen tot een Data Governance plan op basis van het Analysis & Design principe. Dit is een stevig fundament voor een verbeteraanpak waarbij nadrukkelijk naar mensen, middelen en processen gekeken wordt.

Het DAMA-DMBOK raamwerk biedt tevens een gedeelde terminologie die goed bruikbaar is om de verschillende wensen met betrekking tot de implementatie van een nieuw ERP systeem te inventariseren en te organiseren. 

(Meer: Productinformatie DAMA-DMBOK training)