• darkblurbg

Data Quality: Bestandschoning voor Juconi

Database met bestaande en potentieel nieuwe donateurs is voor Juconi belangrijke Asset. Om meer uit de eigen data te kunnen halen is een schone database noodzakelijk.

Vraag:

Juconi wil als goede doelen organisatie contact houden met bestaande en potentieel nieuwe donateurs. Om meer uit de eigen bestanden te kunnen halen was een opschoning van de eigen database noodzakelijk.   

Situatie: 

Juconi staat voor ‘Junto con los niños’ wat ‘samen met de kinderen’ betekent. Juconi zet zich in voor kinderen die op straat leven in Latijns-Amerika. Juconi Nederland richt zich met name op Colombia in de regio Palmira Valle, maar ondersteunt ook projecten in Ecuador en Mexico. 

Juconi is afhankelijk van goede fondsenwerving en contact met donateurs is daarbij cruciaal. Men merkte dat de Data Quality van de benodigde gegevens terugliep.

Oplossing:

Data Kitchen maakte eerst een Data Quality Scan: hieruit werd duidelijke welk deel van de contactgegevens van onvoldoende kwaliteit was en welk deel hiervan te herstellen was. Op basis van deze gegevens bepaalde Juconi dat het de moeite waard zou zijn de vervuilde/ onvolledige gegevens op te schonen en aan te vullen.   

Data Kitchen voerde vervolgens een schoning uit waarbij onder andere verhuis- en  overlijdens mutaties verwerkt werden. Ontbrekende gegevens werden waar mogelijk aangevuld en er werd op basis van specifieke business rules bepaald welke gegevens dubbel in de database voorkomen.

Resultaat:

Juconi heeft binnen 1 jaar de investering terugverdiend en is met Data Kitchen in gesprek over een vorm van continu data onderhoud.